Organy spółki

Krzysztof Trochim – prezes zarządu, absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Przemysłem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (mgr inż.).Posiada długoletnie doświadczenie w kierowaniu przedsiębiorstwami produkcyjnymi. Jest doświadczonym technologiem drewna. Zarządza spółką od 2003 roku.

Piotr Karp – przewodniczący rady nadzorczej. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą oraz wspólnik i Członek Zarządu Karp Spółki z o. o. z siedzibą w Gorlicach. Absolwent wydziału WNiG Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 2003 roku działający w branży drzewnej oraz transportowej.

Kamil Karp –wiceprzewodniczący rady nadzorczej. Wspólnik i Członek Zarządu Karp Spółki z o. o. z siedzibą w Gorlicach. Absolwent wydziału WNiG Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studiów podyplomowych w zakresie gospodarowania odpadami i substancjami niebezpiecznymi Politechniki Krakowskiej. Od 2013 roku działający w branży paliwowej oraz drzewnej.

Bogumił Karp – sekretarz rady nadzorczej. Absolwent profilu matematyczno-informatycznego Liceum Ogólnokształcącego w Bieczu. Aktualnie zatrudniony na kierowniczym stanowisku w Karp Sp. z o. o. Odpowiedzialny za działania firmy w branży paliwowej.

Agnieszka Karp – Absolwentka wydziału WNiG Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w specjalizacji ochrona środowiska w gospodarce, studiów podyplomowych Politechniki Rzeszowskiej w zakresie zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz w zakresie systemów zarządzania jakością środowiskiem i BHP, oraz studiów podyplomowych SGGW w Warszawie w zakresie zarządzanie ochroną środowiska i gospodarką odpadami. Od 2008 roku specjalista w Pionie Produkcji w spółce LOTOS Asfalt Sp. z o.o., natomiast od 2023 koordynator ds. Bhp i ochrony środowiska w spółce UNIMOT Bitumen Sp. z o. o.

Marek Karp – Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, działający w branży transportowej oraz drzewnej od 1991 roku. Od 2013 roku wspólnik i Prezes Zarządu Karp Spółki z o. o. z siedzibą w Gorlicach.