Profil działalności

Biofactory to spółka produkująca wysokiej jakości wyroby drewniane

Nasze tradycje sięgają 1919 roku. Działamy w Polsce południowo-wschodniej. Sprzedajemy wyroby do składów budowlanych, producentów mebli, eletrociepłowni oraz indywidualnym odbiorcom. Dogodna lokalizacja Biofactory pozwala na sprzedaż około jednej czwartej produkcji za granicę. Eksportujemy na Słowację i Węgry oraz do Niemiec, Austrii i Szwecji.

Jednocześnie do ok. 50 proc. drewna spółka importuje ze Słowacji, co pozwala uniezależnić się od monopolu Lasów Państwowych.
Przedsiębiorstwo jest w trakcie gruntownej transformacji, która zakłada stopniowe przechodzenie od produkcji prostych wyrobów drewnianych do bioenergetyki.

W 2011 roku na terenie zakładu powstała nowoczesna hala produkcyjna wraz z nową wydajną półautomatyczną linią do obróbki drewna. Zdolności produkcyjne wzrosły kilkukrotnie. Inwestujemy w produkcję wysoko przetworzonych elementów drewnianych dla meblarstwa i branży wykończeniowej oraz rozpoczniemy produkcję energii, dzięki instalacjom energetycznym opalanych własnymi odpadami poprodukcyjnymi.

W niedalekiej przyszłości rozbudujemy moce energetyczne o 5 MW (elektrociepłownia na biomasę), aby sprzedawać prąd, ciepło i świadectwa pochodzenia energii ze żródeł odnawialnych.

Spółka otrzymała Certyfikat CE nr 1583-CPD- 304 na drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym wydany przez jednostkę notyfikowaną – Instytut Technologii Drewna w Poznaniu.