Kontakt

BIOFACTORY S.A.
ul. Kazimierza Wielkiego 21, 38-340 Biecz

Tel.  +48 13 4471020
Fax  +48 13 4471067
biuro@biofactory.pl
www.biofactory.pl

NIP 738-19-02-297
REGON 492735335
KRS 0000406961

Zarząd:
Piotr Karp – Prezes Zarządu,