Kategoria: Raporty okresowe

Raport za I kwartał 2024 r.

Biofactory S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2024 r. Podstawa prawna: § 5. ust. 1. pkt. 1) Załącznika nr 3. do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect” Piotr GrzesiakPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

Raport roczny za 2023 r

Zarząd Spółki Biofactory S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny Spółki za rok obrotowy 2023. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Piotr GrzesiakPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

Raport okresowy za IV kwartał 2023 r. 

Zarząd Spółki Biofactory S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2023 r. Podstawa prawna: § 5. ust. 1. pkt. 1) Załącznika nr 3. do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect” Piotr GrzesiakPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

Raport okresowy za III kwartał 2023 r.

Zarząd Spółki Biofactory S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2023 r. Podstawa prawna: § 5. ust. 1. pkt. 1) Załącznika nr 3. do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect” Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

Raport okresowy za II kwartał 2023 r.

Zarząd Spółki Biofactory SA przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za drugi kwartał 2023 r. Podstawa prawna: § 5. ust. 1. pkt. 1) Załącznika nr 3. do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu

Continue Reading

Raport roczny za 2022 r.

Zarząd Spółki Biofactory SA przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny Spółki za rok obrotowy 2022. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

Raport kwartalny za I kwartał 2023

Zarząd Spółki Biofactory SA przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny Spółki za pierwszy kwartał 2023 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

Raport okresowy za IV kwartał 2022 r.

Zarząd Spółki Biofactory SA przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2022 r. Podstawa prawna: § 5. ust. 1. pkt. 1) Załącznika nr 3. do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu

Continue Reading

Korekta raportu okresowego za III kwartał 2022 r.

Zarząd Spółki Biofactory SA przekazuje do publicznej wiadomości skorygowany raport okresowy za III kwartał 2022 r. Raport uzupełniono o rachunek zysków i strat w ujęciu narastającym. Kwoty sprawozdania finansowego nie zostały zmienione. Podstawa prawna: § 5. ust. 1. pkt. 1) Załącznika nr 3. do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym

Continue Reading

Raport okresowy za III kwartał 2022 r.

Zarząd Spółki Biofactory SA przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za III kwartał 2022 r. Podstawa prawna: § 5. ust. 1. pkt. 1) Załącznika nr 3. do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading