Organy spółki

Krzysztof Trochim – prezes zarządu, absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Przemysłem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (mgr inż.).Posiada długoletnie doświadczenie w kierowaniu przedsiębiorstwami produkcyjnymi. Jest doświadczonym technologiem drewna. Zarządza spółką od 2003 roku.

Kazimierz Szot – przewodniczący rady nadzorczej. W latach 1990-2011 był akcjonariuszem i prezesem zarządu IDG Poland S.A. w Warszawie (www.idg.com.pl). Spółka ta wydaje m.in. kilkanaście tytułów prasowych rynku IT. Ma doświadczenia w działalności dużych korporacji międzynarodowych. Urodził się w Uściu Gorlickim, koło Biecza. Rodzina zaangażowana była w działalność przemysłu drzewnego na tamtym terenie.

Zbigniew Lipieta –wiceprzewodniczący rady nadzorczej. Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy). Karierę zawodową zaczął w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie. Równocześnie prowadził własne gospodarstwo rolne. Jest założycielem i członkiem zarządu ESPES Sp. z o.o., od 1997 roku – lidera na polskim rynku systemowych ścianek działowych (www.espes.pl). Spółka jest laureatem prestiżowego konkursu „Gazele Biznesu” za lata 2005, 2006 i 2007.

Krzysztof Olbrycht – sekretarz rady nadzorczej. Absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Przemysłem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (mgr inż.) oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie finansów. Ekspert prawa działalności gospodarczej Centrum im. Adama Smitha. Posiada uprawnienia członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Ma długoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym i doradztwie strategicznym. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa gospodarczego.

Dariusz Kurpiewski – Przedsiębiorca budowlany, działający w systemie generalnego wykonawstwa. Od 1994 roku realizuje usługi budowlane na terenie przede wszystkim Warszawy.

Tomasz Sierakowski – Studiował na Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Kilkanaście lat mieszkał we Francji, gdzie prowadził działalność gospodarczą w budownictwie. Jest założycielem i prezesem zarządu ESPES Sp. z o.o., od 1997 roku – lidera na polskim rynku systemowych ścianek działowych (www.espes.pl).  Spółka jest laureatem prestiżowego konkursu „Gazele Biznesu” za lata 2005, 2006 i 2007.