Nasza historia

Historia

W 1919 roku, w tej samej lokalizacji powstał tartak prywatny. W 1953 roku został przejęty przez Państwo. Po kolejnych przekształceniach  w 2001 roku, uregulowaniu roszczeń reprywatyzacyjnych, właścicielem spółki została rządowa Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie.

W dniu 29.09.2009 r. nastąpiła prywatyzacja, poprzez sprzedaż wszystkich udziałów w spółce na rzecz kilku krajowych osób fizycznych. W dniu 01.12.2011 r. przekształcono przedsiębiorstwo w spółkę akcyjną (wpis do KRS – 02.01.2012 r.). Od dnia 19.09.2012 r. akcje spółki są notowane w alternatywnym systemie obrotów NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.