Kategoria: Raporty okresowe

Korekta raportu okresowego za III kwartał 2022 r.

Zarząd Spółki Biofactory SA przekazuje do publicznej wiadomości skorygowany raport okresowy za III kwartał 2022 r. Raport uzupełniono o rachunek zysków i strat w ujęciu narastającym. Kwoty sprawozdania finansowego nie zostały zmienione. Podstawa prawna: § 5. ust. 1. pkt. 1) Załącznika nr 3. do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym

Continue Reading

Raport okresowy za III kwartał 2022 r.

Zarząd Spółki Biofactory SA przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za III kwartał 2022 r. Podstawa prawna: § 5. ust. 1. pkt. 1) Załącznika nr 3. do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

Raport okresowy za II kwartał 2022 r. z dnia 29.07.22 r.

Zarząd Spółki Biofactory SA przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2022 r. Podstawa prawna: § 5. ust. 1. pkt. 1) Załącznika nr 3. do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

Raport kwartalny za I kwartał 2021 r. z dnia 29.04.2022 r.

Zarząd Spółki Biofactory SA przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2022 r. Podstawa prawna: § 5. ust. 1. pkt. 1) Załącznika nr 3. do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

Raport roczny za 2021 rok

Zarząd Spółki Biofactory SA przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny Spółki za rok obrotowy 2021. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading