Walne zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 27.05.2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 13.05.2024 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 20.10.2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 2.06.2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 2.06.2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 24.06.2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 25.06.2020 r.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 25.06.2019 r.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 25.06.2018 r.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 27.06.2017 r.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 27.06.2016 r.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 26.06.2015 r.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 26.06.2014 r.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 27.06.2013 r.


Dokumenty rejestrowe


Ład korporacyjny