RB EBI 07/2015 – Nabycie sąsiedniej nieruchomości fabrycznej

Zarząd Biofactory SA („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 27.05.2015 r. Emitent otrzymał Zawiadomienie Sądu Rejonowego w Gorlicach V Wydział Ksiąg Wieczystych o wpisaniu Spółki jako wieczystego użytkownika, sąsiadującej z nieruchomościami Emitenta, działki przemysłowej o powierzchni 0,1733 ha oraz jako właściciela dwóch budynków przemysłowych na tej działce, w trakcie budowy. Nabycie tej nieruchomości, ze względu

Continue Reading

RB EBI 06/2015 – Rozpoczęcie budowy 2-komorowej automatycznej suszarni do drewna

Zarząd Biofactory SA („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 26.05.2015 r. Emitent otrzymał pozwolenie na budowę 2-komorowej automatycznej suszarni do drewna. Przystąpiono do realizacji procesu inwestycyjnego. Jest to dalszy ciąg realizacji strategii Spółki, polegającej na uruchamianiu produkcji bardziej przetworzonych wyrobów z drewna liściastego oraz świadczeniu wysokomarżowych usług suszarniczych. Po realizacji nowej inwestycji Spółka będzie dysponowała

Continue Reading

RB EBI 05/2015 – Zwołanie ZWZ Biofactory SA

Zarząd Spółki Biofactory SA z siedzibą w Bieczu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 czerwca 2015 roku. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie pod adresem: Hotel Boss, 04-849 Warszawa, ul. Żwanowiecka 20, o godzinie 11.00. W załączeniu: pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz dla pełnomocników, informacja o liczbie akcji, wniosek zarządu w sprawie

Continue Reading

RB ESPI 01/2015 – Transakcje na akcjach Spółki BIOFACTORY SA członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej

Zarząd Biofactory S.A. „Spółka” z siedzibą w Bieczu informuje, że w dniu 12 stycznia 2015 r. powziął informację w trybie art. 160 Ustawy o obrocie od Wiceprezesa Zarządu Spółki Krzysztofa Olbrychta, od członka Rady Nadzorczej Zbigniewa Lipiety oraz od ESPES Sp. z o.o. z siedzibą w Opacz Kolonii, o transakcjach zawartych na akcjach Spółki w

Continue Reading

RB EBI 01/2015 – Harmonogram publikacji raportów okresowych Biofactory SA w 2015 roku

Zarząd Spółki Biofactory S.A. przekazuje harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2015. Raport roczny za rok 2014: 30 kwietnia 2015 roku. Raport kwartalny za IV kwartał 2014: 30 stycznia 2015 roku. Raport kwartalny za I kwartał 2015: 30 kwietnia 2015 roku. Raport kwartalny za II kwartał 2015: 31 lipca 2015 roku. Raport kwartalny za III

Continue Reading

RB 06/2014 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 26.06.2014 r.

Zarząd Spółki Biofactory SA przedstawia w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26.06.2014 r. Podstawa prawna: § 4. ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Krzysztof OlbrychtWiceprezes Zarządu Załączniki:

Continue Reading

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.06.2014 r.

Zarząd Biofactory SA podaje w załączeniu, do publicznej wiadomości, wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2014 roku. Krzysztof OlbrychtWiceprezes Zarządu Załączniki:

Continue Reading

RB ESPI 02/2014 – Zwołanie ZWZA Biofactory SA – korekta raportu nr 2

Z uwagi na błąd techniczny załącznika w pierwotnym raporcie przesyła się korektę raportu nr 2 ESPI, z załącznikami: Zarząd Spółki Biofactory SA z siedzibą w Bieczu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2014 roku. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, pod adresem: Hotel Boss, 04-849 Warszawa, ul. Żwanowiecka 20, o godzinie 11.00. W

Continue Reading

RB EBI 05/2014 – Zwołanie ZWZA Biofactory SA

Zarząd Spółki Biofactory SA z siedzibą w Bieczu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2014 roku. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, pod adresem: Hotel Boss, 04-849 Warszawa, ul. Żwanowiecka 20, o godzinie 11.00. W załączeniu: pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz dla pełnomocników, informacja o liczbie akcji, wniosek zarządu w

Continue Reading

RB ESPI 02/2014 – Zwołanie ZWZA Biofactory SA

Zarząd Spółki Biofactory SA z siedzibą w Bieczu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2014 roku. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, pod adresem: Hotel Boss, 04-849 Warszawa, ul. Żwanowiecka 20, o godzinie 11.00. W załączeniu: pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz dla pełnomocników, informacja o liczbie akcji, wniosek zarządu w

Continue Reading