Kategoria: Raporty bieżące

RB EBI 07/2020 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25.06.2020 r.

Zarząd Spółki Biofactory SA przedstawia w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25.06.2020 r. Podstawa prawna: § 4. ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

RB ESPI 08/2020 – Lista akcjonariuszy posiadających minimum 5% głosów na ZWZ spółki Biofactory SA w dniu 25.06.2020

Zarząd Spółki BIOFACTORY SA w Bieczu przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.06.2020 r. posiadali minimum 5% głosów. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

RB ESPI 06/2020 – Zwołanie ZWZ Biofactory SA

Zarząd Spółki Biofactory SA z siedzibą w Bieczu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 czerwca 2020 roku (czwartek). Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie pod adresem: Hotel Boss, 04-849 Warszawa, ul. Żwanowiecka 20, o godzinie 12.00. W załączeniu: pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz dla pełnomocników, informacja o liczbie akcji, wniosek zarządu w

Continue Reading

RB EBI 06/2020 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA

Zarząd Spółki Biofactory SA z siedzibą w Bieczu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 czerwca 2020 roku (czwartek). Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie pod adresem: Hotel Boss, 04-849 Warszawa, ul. Żwanowiecka 20, o godzinie 12.00.W załączeniu: pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz dla pełnomocników, informacja o liczbie akcji, wniosek zarządu w sprawie

Continue Reading

RB ESPI 02/2015 – Zwołanie ZWZ Biofactory SA

Zarząd Spółki Biofactory SA z siedzibą w Bieczu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 czerwca 2015 roku. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie pod adresem: Hotel Boss, 04-849 Warszawa, ul. Żwanowiecka 20, o godzinie 11.00. W załączeniu: pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz dla pełnomocników, informacja o liczbie akcji, wniosek zarządu w sprawie

Continue Reading

RB ESPI 05/2020 – Uzyskanie pożyczki w ramach tarczy finansowej

Zarząd Biofactory SA informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Polskiego Funduszu Rozwoju pożyczkę w wysokości 775.700 zł w ramach tarczy finansowej. Zdaniem Zarządu Emitent spełni warunki do umorzenia połowy pożyczki – kontynuowanie działalności, utrzymanie stanu zatrudnienia. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu

Continue Reading

RB ESPI 04/2020 – Informacja o proponowanym podziale zysku netto za rok 2019 BIOFACTORY S.A.

Zarząd Biofactory SA rekomenduje przeznaczenie całego zysku netto za 2019 rok na kapitał zapasowy spółki. Uzasadnieniem takiej rekomendacji jest kryzys gospodarczy i stan epidemii koronawirusa. Polityka dywidendowa Spółki została określona raportem bieżącym nr 2/2017 opublikowanym w dniu 26.01.2017. W poprzednich trzech latach Spółka wypłacała dywidendy. Kryzys gospodarczy jest wydarzeniem nadzwyczajnym, które upoważnia Zarząd do nierekomendowania

Continue Reading

RB ESPI 03/2020 – Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. BIOFACTORY SA

W związku z zakończeniem procesu przygotowania danych finansowych na potrzeby publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 r., przekazuje się do publicznej wiadomości wyniki finansowe Emitenta, sporządzone na podstawie niezaudytowanych ksiąg rachunkowych za 2020 rok. Spółka poniosła w I kwartale 2020 roku stratę netto w wysokości ok. 64 tys. zł. W I kwartale 2019 roku

Continue Reading

RB EBI 2/2020 – Plan finansowy na lata 2020-2021 – korekta

Rada Nadzorcza Spółki Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, na wniosek Prezesa Zarządu, w dniu 29.01.2020 r. przyjęła skorygowany plan finansowy:a) na rok 2020: przychody 14.000 tys. zł, zysk brutto 650 tys. zł,b) na rok 2021: przychody 15.000 tys. zł, zysk brutto 700 tys. zł.

Continue Reading

RB ESPI 02/2020 – Sprostowanie omyłki w raporcie ESPI 1.2020 – korekta raportu – wstepne wyniki finansowe za 2019

W raporcie bieżącym ESPI nr 1/2020, podano nieprawidłową kwotę zysku brutto za 2019 rok .Niniejszym koryguje się uprzednio opublikowany raport: W związku z zakończeniem procesu przygotowania danych finansowych na potrzeby publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2019 r., przekazuje się do publicznej wiadomości wyniki finansowe Emitenta za 2019 rok , sporządzone na podstawie niezaudytowanych ksiąg

Continue Reading