Kategoria: Raporty bieżące

RB ESPI 10/2021 – Zawiadomienie o transakcjach osoby zobowiązanej

Zarząd Biofactory SA informuje, że w dniu dzisiejszym spółka została poinformowana o zbyciu 6120 akcji przez Beatę Olbrycht. W załączeniu formularz zawiadomienia. Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

RB EBI 10/2021 – Informacja o stosowaniu Dobrych Praktyk w 2021 roku

Zarząd Biofactory SA przekazuje do publicznej wiadomości informację o stosowaniu Dobrych Praktyk spółek publicznych. Podstawa prawna: Par. 29. ust.3. Regulaminu GPW w Warszawie. Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

RB ESPI 07/2021 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ 24.06.2021

Zarząd Spółki BIOFACTORY SA w Bieczu przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24.06.2021 r. posiadali minimum 5 % głosów: Kazimierz Szot – posiadający 285.100 akcji, z których przysługiwało 285.100 głosów, co stanowiło 65,63 % liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 14,99 % ogólnej liczby głosów

Continue Reading

RB EBI 07/2021 – Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 24.06.2021 r.

Zarząd Spółki Biofactory SA przedstawia w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24.06.2021 r. Podstawa prawna: § 4. ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu

Continue Reading

RB EBI 06/2021 – Uchwalenie dywidendy Biofactory SA

Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości, że Walne Zgromadzenie spółki w dniu 24.06.2021 r. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za 2020 r. o treści:§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. przeznacza cały zysk netto za 2020 rok w wysokości 85 021,23 zł oraz część kapitału zapasowego z lat ubiegłych w wysokości 200 278,77 zł na

Continue Reading

RB ESPI 05/2021 – Umorzenie subwencji finansowej

W dniu dzisiejszym Emitent otrzymał decyzję Polskiego Funduszu Rozwoju SA w Warszawie na podstawie której spółkę zwolniono z obowiązku zwrotu części subwencji finansowej. Wartość umorzenia wynosi 381.604,93 zł, czyli 49 % uzyskanej subwencji w ramach programu „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”. Kwota umorzenia stanowi przychód Emitenta, zarachowany jako pozostałe przychody

Continue Reading

RB ESPI 04/2021 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok

W związku ze zwołaniem na dzień 24.06.2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podaje się do publicznej wiadomości sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok. Podstawa prawna: Inne uregulowania Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

RB EBI 05/2021 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok

W związku ze zwołaniem na dzień 24.06.2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podaje się do publicznej wiadomości sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok. Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

RB ESPI 03/2021 – Zwołanie ZWZ Biofactory SA – 24.06.2021

Zarząd Spółki Biofactory SA z siedzibą w Bieczu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 czerwca 2021 roku (czwartek). Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie pod adresem: Hotel Boss, 04-849 Warszawa, ul. Żwanowiecka 20, o godzinie 12.00. W załączeniu: pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz dla pełnomocników, informacja o liczbie akcji, wniosek zarządu w

Continue Reading

RB EBI 04/2021 – Zwołanie ZWZ Biofactory SA – 24.06.2021

Zarząd Spółki Biofactory SA z siedzibą w Bieczu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 czerwca 2021 roku (czwartek). Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie pod adresem: Hotel Boss, 04-849 Warszawa, ul. Żwanowiecka 20, o godzinie 12.00. W załączeniu: pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz dla pełnomocników, informacja o liczbie akcji, wniosek zarządu w

Continue Reading