Kategoria: Raporty bieżące

RB EBI 07/2022 – Treść uchwał podjętych przez ZWZ Biofactory SA w dniu 02.06.2022 r.

Zarząd Spółki Biofactory SA przedstawia w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 02.06.2022 r. Podstawa prawna: § 4. ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Załączniki:

Continue Reading

RB EBI 06/2022 – Władze spółki Biofactory SA nowej kadencji

Zarząd Biofactory S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 02 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z upływem kadencji, powołało Radę Nadzorczą (RN), na nową pięcioletnią kadencję, w składzie: Kazimierz Szot, Tomasz Sierakowski, Zbigniew Lipieta, Dariusz Kurpiewski oraz Krzysztof Olbrycht. W tym samym dniu Rada Nadzorcza, obradując w pełnym składzie ukonstytuowała się, wybierając:1) na

Continue Reading

RB EBI 05/2022 – Dywidendy z Biofactory SA

Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Biofactory SA w dniu 02.06.2022 r. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za 2021 r. o treści:§1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. przeznacza część zysku netto za 2021 rok w wysokości 513.540 zł (tj. po 27 groszy za jedną akcję) na wypłatę dywidendy, a pozostałą

Continue Reading

RB ESPI 04/2022 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ Biofactory SA w dniu 02.06.2022

Zarząd Spółki BIOFACTORY SA w Bieczu przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 02.06.2022 r. posiadali minimum 5 % głosów:1. Kazimierz Szot – posiadający 274 664 akcji, z których przysługiwało 274 664 głosów, co stanowiło 17,318 % liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 14,441 % ogólnej

Continue Reading

RB ESPI 02/2022 – Wniosek Zarządu i rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie dywidend

W dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza spółki Biofactory SA pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu o wypłacie dywidend i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały zgodnej z wnioskiem Zarządu. Oto projekt uchwały, który będzie przedłożony Walnemu Zgromadzeniu:Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA , uchwala co

Continue Reading

RB ESPI 01/2022 – Zwołanie ZWZ Biofactory SA – 02.06.2022

Zarząd Spółki Biofactory SA z siedzibą w Bieczu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 02 czerwca 2022 roku (czwartek). Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie pod adresem: Hotel Boss,04-849 Warszawa, ul. Żwanowiecka 20, o godzinie 10.00. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1_ i 3_ Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje

Continue Reading

RB EBI 04/2022 – Zwołanie ZWZ Biofactory SA na 02.06.2022

Zarząd Spółki Biofactory SA z siedzibą w Bieczu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 02 czerwca 2022 roku (czwartek). Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie pod adresem: Hotel Boss,04-849 Warszawa, ul. Żwanowiecka 20, o godzinie 10.00. W załączeniu: pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz dla pełnomocników, informacja o liczbie akcji, wniosek Zarządu w sprawie

Continue Reading

RB EBI 12/2021 – Harmonogram publikacji raportów okresowych Biofactory SA w 2022 roku

Zarząd Spółki BIOFACTORY S.A. ogłasza harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku: Raport kwartalny za IV kwartał 2021 roku – data publikacji: 31 stycznia 2022 r.Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku – data publikacji: 29 kwietnia 2022 r.Raport roczny za rok 2021 – data publikacji: 29 kwietnia 2022 r.Raport kwartalny za II kwartał 2022

Continue Reading

RB ESPI 12/2021 – Zawiadomienie o transakcjach osoby zobowiązanej

Zarząd Biofactory SA informuje, że w dniu dzisiejszym spółka została zawiadomiona o dokonanych transakcjach na akcjach spółki przez Kazimierza Szota, Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Szczegóły w załączonym zawiadomieniu. Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

RB ESPI 11/2021 – Zawiadomienie o transakcjach osoby zobowiązanej

Zarząd Biofactory SA informuje, że w dniu dzisiejszym spółka została zawiadomiona o dokonanych transakcjach na akcjach spółki przez Krzysztofa Trochima, Prezesa Zarządu. Krzysztof Trochim zrealizował w 2021 roku transakcje zakupu 2572 akcji oraz transakcję sprzedaży 2000 akcji. Szczegóły w załączonych zawiadomieniach. Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby

Continue Reading