Kategoria: Raporty bieżące

RB ESPI 02/2024 – Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Biofactory S.A. informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia od Akcjonariusza w sprawie nabycia znacznego pakietu akcji. W załączeniu Spółka przekazuje treść zawiadomienia. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Piotr GrzesiakPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

RB ESPI 01/2024 – Zawiadomienie o transakcjach członka Rady Nadzorczej

Biofactory Spółka Akcyjna informuje, iż została zawiadomiona w dniu dzisiejszym o dokonanych transakcjach na akcjach Spółki przez osobę zobowiązaną – p. Marka Karpa, członka Rady Nadzorczej. Do raportu załączono zawiadomienie. Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Piotr GrzesiakPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

RB EBI 01/2024 – Harmonogram publikacji raportów okresowych Biofactory S.A. w 2024 roku

BIOFACTORY S.A. ogłasza harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku: Raport kwartalny za IV kwartał 2023 roku – data publikacji: 14 lutego 2024 r.Raport roczny za rok 2023 – data publikacji: 26 kwietnia 2024 r.Raport kwartalny za I kwartał 2024 roku – data publikacji: 29 kwietnia 2024 r.Raport kwartalny za II kwartał 2024 roku –

Continue Reading

RB ESPI 24/2023 – Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do Zarządu Biofactory S.A. od dnia 01.01.2024 r.

W związku z rezygnacją Prezesa Zarządu z dniem 31.12.2023, Rada Nadzorcza Biofactory S.A., uchwałą z dnia 06.12.2023 r., oddelegowuje Piotra Karpa do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w jednoosobowym zarządzie Spółki, na okres trzech miesięcy, począwszy od dnia 01.01.2024 r. Załącza się życiorys zawodowy Piotra Karpa. Podstawa prawna: Inne uregulowania Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

RB ESPI 23/2023 – Rezygnacja Prezesa Zarządu Biofactory S.A.

W dniu dzisiejszym Prezes Zarządu Biofactory S.A., Krzysztof Trochim, złożył rezygnację z zarządu, ze względów zdrowotnych. Rezygnacja wchodzi w życie z dniem 31.12.2023 roku. Podstawa prawna: Inne uregulowania Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu

Continue Reading

EB ESPI 22/2023 – Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.10.2023 r.

Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.10.2023 r. Dokument w załączeniu. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

RB EBI 14/2023 – Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 20.10.2023 r. oraz życiorysy zawodowe nowych członków Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Biofactory S.A. przedstawia w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20.10.2023 r.Załącza się również życiorysy zawodowe powołanych członków Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: § 4. ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu

Continue Reading

RB EBI 13/2023 – Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd Biofactory S.A. informuje o zawarciu umowy z Art Capital Sp. z o.o. w Krakowie o pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy na rynku New Connect. Umowa obowiązuje od dnia 1.01.2024 r., na czas nieokreślony. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w

Continue Reading

RB EBI 12/2023 – Korekta raportu o zmianie Animatora

Zarząd Biofactory S.A. informuje, że wypowiedziano umowę o podtrzymywanie płynności obrotu akcjami na rynku New Connect z Domem Maklerskim Banku BPS w Warszawie i jednocześnie zawarto umowę z Domem Maklerskim BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej o pełnienie funkcji Animatora dla akcji i praw do akcji. W raporcie nr 11 z dnia 26.09.2023 podano błędną

Continue Reading

RB EBI 11/2023 – Zmiana animatora od dnia 1.11.2023 r.

Zarząd Biofactory S.A. informuje, że spółka wypowiedziała umowęo podtrzymywanie płynności obrotu akcjami na rynku New Connect z Domem Maklerskim Banku BPS w Warszawie i jednocześnie zawarto umowę z Domem Maklerskim BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej o pełnienie funkcji Animatora dla akcji praw do akcji, od dnia 1 listopada 2023 roku. Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu

Continue Reading