Kategoria: Raporty bieżące

RB ESPI 24/2023 – Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do Zarządu Biofactory S.A. od dnia 01.01.2024 r.

W związku z rezygnacją Prezesa Zarządu z dniem 31.12.2023, Rada Nadzorcza Biofactory S.A., uchwałą z dnia 06.12.2023 r., oddelegowuje Piotra Karpa do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w jednoosobowym zarządzie Spółki, na okres trzech miesięcy, począwszy od dnia 01.01.2024 r. Załącza się życiorys zawodowy Piotra Karpa. Podstawa prawna: Inne uregulowania Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

RB ESPI 23/2023 – Rezygnacja Prezesa Zarządu Biofactory S.A.

W dniu dzisiejszym Prezes Zarządu Biofactory S.A., Krzysztof Trochim, złożył rezygnację z zarządu, ze względów zdrowotnych. Rezygnacja wchodzi w życie z dniem 31.12.2023 roku. Podstawa prawna: Inne uregulowania Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu

Continue Reading

EB ESPI 22/2023 – Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.10.2023 r.

Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.10.2023 r. Dokument w załączeniu. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

RB EBI 14/2023 – Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 20.10.2023 r. oraz życiorysy zawodowe nowych członków Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Biofactory S.A. przedstawia w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20.10.2023 r.Załącza się również życiorysy zawodowe powołanych członków Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: § 4. ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu

Continue Reading

RB EBI 13/2023 – Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd Biofactory S.A. informuje o zawarciu umowy z Art Capital Sp. z o.o. w Krakowie o pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy na rynku New Connect. Umowa obowiązuje od dnia 1.01.2024 r., na czas nieokreślony. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w

Continue Reading

RB EBI 12/2023 – Korekta raportu o zmianie Animatora

Zarząd Biofactory S.A. informuje, że wypowiedziano umowę o podtrzymywanie płynności obrotu akcjami na rynku New Connect z Domem Maklerskim Banku BPS w Warszawie i jednocześnie zawarto umowę z Domem Maklerskim BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej o pełnienie funkcji Animatora dla akcji i praw do akcji. W raporcie nr 11 z dnia 26.09.2023 podano błędną

Continue Reading

RB EBI 11/2023 – Zmiana animatora od dnia 1.11.2023 r.

Zarząd Biofactory S.A. informuje, że spółka wypowiedziała umowęo podtrzymywanie płynności obrotu akcjami na rynku New Connect z Domem Maklerskim Banku BPS w Warszawie i jednocześnie zawarto umowę z Domem Maklerskim BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej o pełnienie funkcji Animatora dla akcji praw do akcji, od dnia 1 listopada 2023 roku. Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu

Continue Reading

RB ESPI 20/2023 – Zwołanie NWZ Biofactory SA na 20.10.2023

Zarząd Spółki Biofactory SA z siedzibą w Bieczu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20.10.2023 roku, godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie pod adresem: Kancelaria Notarialna, ul. Rakowiecka 41 lok. 14, 02-521 Warszawa. Szczegóły w załączonych dokumentach, w tym życiorysy zawodowe kandydatów do Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1_ i

Continue Reading

RB EBI 10/2023 – Zwołanie NWZ Biofactory SA na 20.10.2023

Zarząd Spółki Biofactory SA z siedzibą w Bieczu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20.10.2023 roku, godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie pod adresem: Kancelaria Notarialna, ul. Rakowiecka 41 lok. 14, 02-521 Warszawa. Szczegóły w załączonych dokumentach, w tym życiorysy zawodowe kandydatów do Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i

Continue Reading

RB ESPI 19/2023 – Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Zarząd Biofactory S.A. informuje, że spółka otrzymała w dniu dzisiejszym, od akcjonariuszy:Piotr Karp, Kamil Karp oraz „Karp” Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach zawiadomienia informujące o nabyciu znacznych pakietów akcji. Transakcje zrealizowano w pakietowym systemie sprzedaży. Załącza się zawiadomienia oraz aktualną listę akcjonariuszy spółki Biofactory S.A. Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading