Kategoria: Raporty bieżące

RB EBI 04/2024 – Powołanie Prezesa Zarządu

Biofactory S.A. informuje o powołaniu przez Radę Nadzorczą Pana Witolda Liszkę do Zarządu Spółki na stanowisko Prezesa Zarządu. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Piotr GrzesiakPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

RB ESPI 5/2024 – Ustanowienie prokury samoistnej

Biofactory S.A. informuje o udzieleniu przez Zarząd Spółki prokury samoistnej p. Krzysztofowi Trochimowi od dnia 1 kwietnia 2024 r. Krzysztof Trochim to wieloletni prezes Zarządu Spółki, pełniący tę funkcję do końca 2023 r. Udzielenie prokury samoistnej ma związek z zakończeniem okresu oddelegowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej p. Piotra Karpa do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, o

Continue Reading

RB EBI 3/2024 – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 r.

Biofactory S.A. zmienia termin publikacji raportu rocznego za 2023 r. z 26 kwietnia 2024 r. na 12 kwietnia 2024 r. Aktualny harmonogram publikacji raportów:Raport roczny za rok 2023 – data publikacji: 12 kwietnia 2024 r.Raport kwartalny za I kwartał 2024 roku – data publikacji: 29 kwietnia 2024 r.Raport kwartalny za II kwartał 2024 roku –

Continue Reading

RB ESPI 04/2024 – Porozumienie akcjonariuszy w sprawie przymusowego wykupu akcji

Biofactory S.A. przekazuje treść otrzymanego dzisiaj porozumienia, zawartego przez akcjonariuszy Spółki posiadających łącznie 96% akcji Spółki. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Piotr GrzesiakPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

RB ESPI 03/2024 – Zawiadomienie o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze

Biofactory Spółka Akcyjna informuje, iż została zawiadomiona w dniu dzisiejszym o dokonanych transakcjach na akcjach Spółki przez dwie osoby pełniące obowiązki zarządcze. Do raportu załączono zawiadomienia. Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Piotr GrzesiakPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

RB ESPI 02/2024 – Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Biofactory S.A. informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia od Akcjonariusza w sprawie nabycia znacznego pakietu akcji. W załączeniu Spółka przekazuje treść zawiadomienia. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Piotr GrzesiakPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

RB ESPI 01/2024 – Zawiadomienie o transakcjach członka Rady Nadzorczej

Biofactory Spółka Akcyjna informuje, iż została zawiadomiona w dniu dzisiejszym o dokonanych transakcjach na akcjach Spółki przez osobę zobowiązaną – p. Marka Karpa, członka Rady Nadzorczej. Do raportu załączono zawiadomienie. Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Piotr GrzesiakPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

RB EBI 01/2024 – Harmonogram publikacji raportów okresowych Biofactory S.A. w 2024 roku

BIOFACTORY S.A. ogłasza harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku: Raport kwartalny za IV kwartał 2023 roku – data publikacji: 14 lutego 2024 r.Raport roczny za rok 2023 – data publikacji: 26 kwietnia 2024 r.Raport kwartalny za I kwartał 2024 roku – data publikacji: 29 kwietnia 2024 r.Raport kwartalny za II kwartał 2024 roku –

Continue Reading

RB ESPI 24/2023 – Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do Zarządu Biofactory S.A. od dnia 01.01.2024 r.

W związku z rezygnacją Prezesa Zarządu z dniem 31.12.2023, Rada Nadzorcza Biofactory S.A., uchwałą z dnia 06.12.2023 r., oddelegowuje Piotra Karpa do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w jednoosobowym zarządzie Spółki, na okres trzech miesięcy, począwszy od dnia 01.01.2024 r. Załącza się życiorys zawodowy Piotra Karpa. Podstawa prawna: Inne uregulowania Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

RB ESPI 23/2023 – Rezygnacja Prezesa Zarządu Biofactory S.A.

W dniu dzisiejszym Prezes Zarządu Biofactory S.A., Krzysztof Trochim, złożył rezygnację z zarządu, ze względów zdrowotnych. Rezygnacja wchodzi w życie z dniem 31.12.2023 roku. Podstawa prawna: Inne uregulowania Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu

Continue Reading