Autor: admin

RB ESPI 02/2022 – Wniosek Zarządu i rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie dywidend

W dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza spółki Biofactory SA pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu o wypłacie dywidend i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały zgodnej z wnioskiem Zarządu. Oto projekt uchwały, który będzie przedłożony Walnemu Zgromadzeniu:Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA , uchwala co

Continue Reading

RB ESPI 01/2022 – Zwołanie ZWZ Biofactory SA – 02.06.2022

Zarząd Spółki Biofactory SA z siedzibą w Bieczu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 02 czerwca 2022 roku (czwartek). Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie pod adresem: Hotel Boss,04-849 Warszawa, ul. Żwanowiecka 20, o godzinie 10.00. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1_ i 3_ Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje

Continue Reading

RB EBI 04/2022 – Zwołanie ZWZ Biofactory SA na 02.06.2022

Zarząd Spółki Biofactory SA z siedzibą w Bieczu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 02 czerwca 2022 roku (czwartek). Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie pod adresem: Hotel Boss,04-849 Warszawa, ul. Żwanowiecka 20, o godzinie 10.00. W załączeniu: pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz dla pełnomocników, informacja o liczbie akcji, wniosek Zarządu w sprawie

Continue Reading

Raport kwartalny za I kwartał 2021 r. z dnia 29.04.2022 r.

Zarząd Spółki Biofactory SA przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2022 r. Podstawa prawna: § 5. ust. 1. pkt. 1) Załącznika nr 3. do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

Raport roczny za 2021 rok

Zarząd Spółki Biofactory SA przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny Spółki za rok obrotowy 2021. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

RB EBI 12/2021 – Harmonogram publikacji raportów okresowych Biofactory SA w 2022 roku

Zarząd Spółki BIOFACTORY S.A. ogłasza harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku: Raport kwartalny za IV kwartał 2021 roku – data publikacji: 31 stycznia 2022 r.Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku – data publikacji: 29 kwietnia 2022 r.Raport roczny za rok 2021 – data publikacji: 29 kwietnia 2022 r.Raport kwartalny za II kwartał 2022

Continue Reading

RB ESPI 12/2021 – Zawiadomienie o transakcjach osoby zobowiązanej

Zarząd Biofactory SA informuje, że w dniu dzisiejszym spółka została zawiadomiona o dokonanych transakcjach na akcjach spółki przez Kazimierza Szota, Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Szczegóły w załączonym zawiadomieniu. Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

RB ESPI 11/2021 – Zawiadomienie o transakcjach osoby zobowiązanej

Zarząd Biofactory SA informuje, że w dniu dzisiejszym spółka została zawiadomiona o dokonanych transakcjach na akcjach spółki przez Krzysztofa Trochima, Prezesa Zarządu. Krzysztof Trochim zrealizował w 2021 roku transakcje zakupu 2572 akcji oraz transakcję sprzedaży 2000 akcji. Szczegóły w załączonych zawiadomieniach. Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby

Continue Reading

RB ESPI 10/2021 – Zawiadomienie o transakcjach osoby zobowiązanej

Zarząd Biofactory SA informuje, że w dniu dzisiejszym spółka została poinformowana o zbyciu 6120 akcji przez Beatę Olbrycht. W załączeniu formularz zawiadomienia. Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

RB EBI 10/2021 – Informacja o stosowaniu Dobrych Praktyk w 2021 roku

Zarząd Biofactory SA przekazuje do publicznej wiadomości informację o stosowaniu Dobrych Praktyk spółek publicznych. Podstawa prawna: Par. 29. ust.3. Regulaminu GPW w Warszawie. Krzysztof OlbrychtPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading