Autor: admin

Raport za I kwartał 2024 r.

Biofactory S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2024 r. Podstawa prawna: § 5. ust. 1. pkt. 1) Załącznika nr 3. do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect” Piotr GrzesiakPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

RB EBI 13/2024 – Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu

Biofactory S.A. informuje o odwołaniu w dniu dzisiejszym przez Radę Nadzorczą Spółki Pana Witolda Liszkę z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki i jednocześnie z Zarządu Spółki. Ostatnim dniem pełnienia funkcji jest 14 maja 2024 r. Jednocześnie Spółka informuje o powołaniu przez Radę Nadzorczą z dniem 15 maja 2024 r. Pana Piotra Karpa do Zarządu Spółki

Continue Reading

RB ESPI 12/2024 – Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13.05.2024 r.

Spółki podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 maja .2024 r. : Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Piotr GrzesiakPełnomocnik Zarządu

Continue Reading

RB EBI 12/2024 – Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Biofactory S.A. informuje o powołaniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pana Witolda Wszołka do Rady Nadzorczej Spółki. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Piotr GrzesiakPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

RB EBI 11/2024 – Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 13.05.2024 r.

Biofactory S.A. przedstawia treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 maja 2024 r. Podstawa prawna: § 4. ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”. Piotr GrzesiakPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

RB EBI 10/2024 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27.05.2024 r.

Zarząd Spółki Biofactory SA z siedzibą w Bieczu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 maja 2024 roku. Zgromadzenie odbędzie się w Bieczu, pod adresem siedziby Spółki: ul. Kazimierza Wielkiego 21, 38-340 Biecz, o godzinie 8.00. Szczegóły w załączonych dokumentach. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu

Continue Reading

RB ESPI 11/2024 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27.05.2024 r.

Zarząd Spółki Biofactory SA z siedzibą w Bieczu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 maja 2024 roku. Zgromadzenie odbędzie się w w Bieczu, pod adresem siedziby Spółki: ul. Kazimierza Wielkiego 21, 38-340 Biecz, o godzinie 8.00. Szczegóły w załączonych dokumentach. Podstawa prawna: Inne uregulowania Piotr GrzesiakPełnomocnik Załączniki:

Continue Reading

RB EBI 09/2024 – Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Biofactory S.A. informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym pisma z żądaniem zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki przez jej Akcjonariuszy (posiadających 100% kapitału zakładowego). Żądanie takie jest dokonywane na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych. W załączeniu Spółka przesyła treść żądania. Podstawa prawna: § 4 ust. 2.1a załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu

Continue Reading

RB ESPI 10/2024 – Zawiadomienie o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze

Biofactory Spółka Akcyjna informuje, iż została zawiadomiona o dokonanych transakcjach na akcjach Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. Do raportu załączono zawiadomienia. Podstawna prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Piotr GrzesiakPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading

RB ESPI 09/2024 – Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Biofactory S.A. informuje o otrzymaniu zawiadomienia od Akcjonariusza w sprawie nabycia znacznego pakietu akcji przez porozumienie akcjonariuszy. W załączeniu Spółka przekazuje treść zawiadomienia. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Piotr GrzesiakPełnomocnik Zarządu Załączniki:

Continue Reading