Akcjonariat

Akcjonariat spółki Biofactory S.A. [stan na 30.04.2020 r.]

Akcjonariusze BIOFACTORY SAAkcji i głosów[%]
Dariusz Kurpiewski (4)429.60022,59
Kazimierz Szot (1) (4)285.10014,99
SASKIA Sp. z o.o. w Lipowie (1)117.4026,17
Zbigniew Lipieta (4)306.90216,14
Tomasz Sierakowski (4)304.40016,00
Witold Osadca126.5006,65
Krzysztof Olbrycht (2) (4)78.9204,15
Beata Olbrycht (2)61.0003,21
Krzysztof Trochim (3)17.2020,90
Pozostali174.9749,20
   
RAZEM1.902.000100,0000
w tym:  
1.580.000 akcji serii A  
322.00 akcji serii B  
   
Kapitał zakładowy, w pełni opłacony 3.804.000 zł  
1 akcja = 2 zł nominalnie  
1 akcja = 1 głos  

Wszystkie akcje Emitenta (seria A i seria B) są notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect od dnia 19.09.2012 r. Akcje serii B były obejmowane po cenie emisyjnej 2,20 zł.

Uwagi:

  1. Kazimierz Szot jest powiązany kapitałowo i personalnie z SASKIA Sp. z o.o. w Lipowie.
  2. Krzysztof Olbrycht i Beata Olbrycht działają wspólnie.
  3. Krzysztof Trochim jest Prezesem Zarządu, jednoosobowym zarządem Emitenta.
  4. Członek Rady Nadzorczej Emitenta.