RB EBI 12/2024 – Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Biofactory S.A. informuje o powołaniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pana Witolda Wszołka do Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Piotr Grzesiak
Pełnomocnik Zarządu

Załączniki: