RB EBI 11/2024 – Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 13.05.2024 r.

Biofactory S.A. przedstawia treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 maja 2024 r.

Podstawa prawna: § 4. ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”.

Piotr Grzesiak
Pełnomocnik Zarządu

Załączniki: