RB ESPI 11/2024 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27.05.2024 r.

Zarząd Spółki Biofactory SA z siedzibą w Bieczu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 maja 2024 roku. Zgromadzenie odbędzie się w w Bieczu, pod adresem siedziby Spółki: ul. Kazimierza Wielkiego 21, 38-340 Biecz, o godzinie 8.00. Szczegóły w załączonych dokumentach.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Piotr Grzesiak
Pełnomocnik

Załączniki: