RB ESPI 07/2024 – Realizacja procesu przymusowego wykupu akcji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2024 Biofactory S.A. informuje o zakończeniu procesu przymusowego wykupu akcji Spółki. W jego wyniku akcjonariuszami Spółki są 4 podmioty działające w porozumieniu, posiadające łącznie 100% akcji Spółki. Szczegółowe zestawienie akcjonariuszy zostało zaprezentowane w załączniku do raportu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Piotr Grzesiak
Pełnomocnik Zarządu

Załączniki: