RB ESPI 06/2024 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 13.05.2024 r.

Zarząd Spółki Biofactory SA z siedzibą w Bieczu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 13 maja 2024 roku. Zgromadzenie odbędzie się w w Bieczu, pod adresem siedziby Spółki: ul. Kazimierza Wielkiego 21, 38-340 Biecz, o godzinie 9.00. Szczegóły w załączonych dokumentach.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Piotr Grzesiak
Pełnomocnik Zarządu

Załączniki: