Raport roczny za 2023 r

Zarząd Spółki Biofactory S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny Spółki za rok obrotowy 2023.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Piotr Grzesiak
Pełnomocnik Zarządu

Załączniki: