RB ESPI 04/2024 – Porozumienie akcjonariuszy w sprawie przymusowego wykupu akcji

Biofactory S.A. przekazuje treść otrzymanego dzisiaj porozumienia, zawartego przez akcjonariuszy Spółki posiadających łącznie 96% akcji Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Piotr Grzesiak
Pełnomocnik Zarządu

Załączniki: