Raport okresowy za IV kwartał 2023 r. 

Zarząd Spółki Biofactory S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2023 r.

Podstawa prawna: § 5. ust. 1. pkt. 1) Załącznika nr 3. do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”

Piotr Grzesiak
Pełnomocnik Zarządu

Załączniki: