RB EBI 01/2024 – Harmonogram publikacji raportów okresowych Biofactory S.A. w 2024 roku

BIOFACTORY S.A. ogłasza harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku:

Raport kwartalny za IV kwartał 2023 roku – data publikacji: 14 lutego 2024 r.
Raport roczny za rok 2023 – data publikacji: 26 kwietnia 2024 r.
Raport kwartalny za I kwartał 2024 roku – data publikacji: 29 kwietnia 2024 r.
Raport kwartalny za II kwartał 2024 roku – data publikacji: 31 lipca 2024 r.
Raport kwartalny za III kwartał 2024 roku – data publikacji: 31 października 2024 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Piotr Grzesiak
Pełnomocnik Zarządu