RB ESPI 24/2023 – Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do Zarządu Biofactory S.A. od dnia 01.01.2024 r.

W związku z rezygnacją Prezesa Zarządu z dniem 31.12.2023, Rada Nadzorcza Biofactory S.A., uchwałą z dnia 06.12.2023 r., oddelegowuje Piotra Karpa do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w jednoosobowym zarządzie Spółki, na okres trzech miesięcy, począwszy od dnia 01.01.2024 r. Załącza się życiorys zawodowy Piotra Karpa.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu

Załączniki: