RB EBI 13/2023 – Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd Biofactory S.A. informuje o zawarciu umowy z Art Capital Sp. z o.o. w Krakowie o pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy na rynku New Connect. Umowa obowiązuje od dnia 1.01.2024 r., na czas nieokreślony.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnika Zarządu