EB ESPI 22/2023 – Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.10.2023 r.

Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.10.2023 r. Dokument w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu

Załączniki: