RB ESPI 19/2023 – Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Zarząd Biofactory S.A. informuje, że spółka otrzymała w dniu dzisiejszym, od akcjonariuszy:
Piotr Karp, Kamil Karp oraz „Karp” Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach zawiadomienia informujące o nabyciu znacznych pakietów akcji.

Transakcje zrealizowano w pakietowym systemie sprzedaży.

Załącza się zawiadomienia oraz aktualną listę akcjonariuszy spółki Biofactory S.A.

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu

Załączniki: