RB ESPI 17/2023 – Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Zarząd Biofactory S.A. informuje, że spółka otrzymała w dniu dzisiejszym, od akcjonariuszy:
Krzysztof Olbrycht, Beata Olbrycht, Dariusz Kurpiewski, Tomasz Sierakowski, Zbigniew Lipieta, Witold Osadca zawiadomienia informujące, że w wyniku sprzedaży wszystkich swoich akcji przekroczyli progi udziałów w kapitale i głosach w spółce, osiągając próg zerowy.

Powyższe transakcje na akcjach zrealizowano w pakietowym systemie sprzedaży.

Załącza się zawiadomienia od akcjonariuszy.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu

Załączniki: