RB ESPI 16/2023 – Zawiadomienie od Piotra Karpa w sprawie porozumienia akcjonariuszy Biofactory S.A. o sprzedaży akcji

Zarząd spółki otrzymał w dniu dzisiejszym pismo od Piotra Karpa, w którym grupa akcjonariuszy powiązanych z Piotrem Karpem potwierdza wolę nabycia znacznych pakietów akcji spółki Biofactory S.A. Istotne warunki transakcji określono w załączonym piśmie.

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu

Załączniki: