RB ESPI 14/2023 – Porozumienie akcjonariuszy Biofactory S.A. w sprawie sprzedaży akcji

Grupa akcjonariuszy spółki Biofactory S.A. (Dariusz Kurpiewski, Tomasz Sierakowski, Zbigniew Lipieta, Witold Osadca, Krzysztof Olbrycht, Beata Olbrycht, Krzysztof Trochim), reprezentująca łącznie ok. 67,91 % kapitału i głosów na walnych zgromadzeniach, zawarła porozumienie w celu sprzedaży wszystkich posiadanych akcji grupy po cenie 4 zł za akcję. Planuje się zawarcie transakcji we wrześniu br.
Nabywcami wyżej określonego pakietu akcji będą Piotr Karp i podmioty z nim powiązane. Jest to inwestor branżowy, działający w przemyśle drzewnym od ponad dwudziestu lat.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu