RB ESPI 12/2023 – Zawiadomienia o transakcjach osób zobowiązanych (MAR art. 19)

Zarząd Biofactory S.A. informuje, że spółka została zawiadomiona w dniu dzisiejszym o dokonanych transakcjach na akcjach spółki przez osoby zobowiązane (członków Rady Nadzorczej: Tomasz Sierakowski, Zbigniew Lipieta, Dariusz Kurpiewski, Krzysztof Olbrycht) i osobę bliską (Beata Olbrycht).
Wymienione osoby nie posiadają akcji Biofactory S.A. Załącza się treść tych zawiadomień.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu

Załączniki