RB EBI 10/2023 – Zwołanie NWZ Biofactory SA na 20.10.2023

Zarząd Spółki Biofactory SA z siedzibą w Bieczu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20.10.2023 roku, godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie pod adresem: Kancelaria Notarialna, ul. Rakowiecka 41 lok. 14, 02-521 Warszawa. Szczegóły w załączonych dokumentach, w tym życiorysy zawodowe kandydatów do Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w ASO na rynku NewConnect”.

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu

Załączniki: