Raport kwartalny za I kwartał 2023

Zarząd Spółki Biofactory SA przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny Spółki za pierwszy kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu

Załączniki: