RB ESPI 01/2023 – Zawiadomienie o transakcjach osoby zobowiązanej

Zarząd Biofactory SA informuje, że spółka została zawiadomiona o dokonanych transakcjach na akcjach spółki przez Kazimierza Szota, Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz przez spółkę Saskia Sp. z o.o. z siedzibą w Lipowie, powiązaną personalnie i kapitałowo z Kazimierzem Szotem. Szczegóły w załączonych powiadomieniach. Według stanu na dzień dzisiejszy Kazimierz Szot posiada 243 651 akcji, a powiązany z nim podmiot – spółka Saskia Sp. z o.o. z siedzibą w Lipowie, posiada 89 939 akcji. Łącznie Kazimierz Szot ze spółką powiązaną posiadają 333 590 akcji, co stanowi 17,54 % kapitału akcyjnego i głosów na walnych zgromadzeniach Biofactory S.A.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu

Załączniki: