Raport okresowy za IV kwartał 2022 r.

Zarząd Spółki Biofactory SA przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2022 r.

Podstawa prawna: § 5. ust. 1. pkt. 1) Załącznika nr 3. do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu