RB EBI 10/2022 – Harmonogram publikacji raportów okresowych Biofactory S.A. w 2023 roku

Zarząd Spółki BIOFACTORY S.A. ogłasza harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku:
Raport kwartalny za IV kwartał 2022 roku – data publikacji: 31 stycznia 2023 r.
Raport kwartalny za I kwartał 2023 roku – data publikacji: 28 kwietnia 2023 r.
Raport roczny za rok 2022 – data publikacji: 28 kwietnia 2023 r.
Raport kwartalny za II kwartał 2023 roku – data publikacji: 31 lipca 2023 r.
Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku – data publikacji: 31 października 2023 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu