RB ESPI 04/2022 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ Biofactory SA w dniu 02.06.2022

Zarząd Spółki BIOFACTORY SA w Bieczu przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 02.06.2022 r. posiadali minimum 5 % głosów:
1. Kazimierz Szot – posiadający 274 664 akcji, z których przysługiwało 274 664 głosów, co stanowiło 17,318 % liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 14,441 % ogólnej liczby głosów w Spółce.
2. Witold Osadca – posiadający 126 500 akcji, z których przysługiwało 126 500 głosów, co stanowiło 7,976 liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 6,651 % ogólnej liczby głosów w Spółce.
3. Dariusz Kurpiewski – posiadający 429 600 akcji, z których przysługiwało 429 600 głosów, co stanowiło 27,086 % liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 22,587 % ogólnej liczby głosów w Spółce.
4. Zbigniew Lipieta – posiadający 306 902 akcji, z których przysługiwało 306 902 głosów, co stanowiło 19,350 % liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 16,136 % ogólnej liczby głosów w Spółce.
5. Tomasz Sierakowski – posiadający 304 400 akcji, z których przysługiwało 304 400 głosów, co stanowiło 19,192 % liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 16,004 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %.

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik