RB ESPI 01/2022 – Zwołanie ZWZ Biofactory SA – 02.06.2022

Zarząd Spółki Biofactory SA z siedzibą w Bieczu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 02 czerwca 2022 roku (czwartek). Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie pod adresem: Hotel Boss,
04-849 Warszawa, ul. Żwanowiecka 20, o godzinie 10.00.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1_ i 3_ Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w ASO na rynku NewConnect”.

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu

Załączniki: