RB ESPI 10/2021 – Zawiadomienie o transakcjach osoby zobowiązanej

Zarząd Biofactory SA informuje, że w dniu dzisiejszym spółka została poinformowana o zbyciu 6120 akcji przez Beatę Olbrycht. W załączeniu formularz zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu

Załączniki: