RB ESPI 07/2021 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ 24.06.2021

Zarząd Spółki BIOFACTORY SA w Bieczu przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24.06.2021 r. posiadali minimum 5 % głosów:

  1. Kazimierz Szot – posiadający 285.100 akcji, z których przysługiwało 285.100 głosów, co stanowiło 65,63 % liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 14,99 % ogólnej liczby głosów w Spółce.
  2. Krzysztof Olbrycht – posiadający łącznie 72.279 akcji, z których przysługiwało 72.279 głosów, co stanowiło 16,64 % liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 3,80 % ogólnej liczby głosów w Spółce.
  3. Beata Olbrycht – posiadająca łącznie 59.816 akcji, z których przysługiwało 59.816 głosów, co stanowiło 13,77 % liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 3,14 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu