RB EBI 05/2021 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok

W związku ze zwołaniem na dzień 24.06.2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podaje się do publicznej wiadomości sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok.

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu

Załączniki: