RB ESPI 04/2019 – Lista akcjonariuszy posiadających minimum 5% głosów na ZWZ spółki Biofactory SA w dniu 25.06.2019

Zarząd Spółki BIOFACTORY SA w Bieczu przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.06.2019 r. posiadali minimum 5% głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu

Załączniki: