RB EBI 13/2017 – Plan finansowy na lata 2017-2019

Spółka Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, w dniu dzisiejszym przyjęła plan finansowy na lata 2017 – 2019, wykazujący:
a) w 2017 roku, przychody ze sprzedaży w wysokości 12.000.000 zł, zysk brutto w wysokości 450.000 zł,
b) w 2018 roku, przychody ze sprzedaży w wysokości 13.000.000 zł, zysk brutto w wysokości 680.000 zł,
c) w 2019 roku, przychody ze sprzedaży w wysokości 14.000.000 zł, zysk brutto w wysokości 780.000 zł.

Jednocześnie zaznacza się, iż wykonanie planu będzie podlegało bieżącej ocenie, a wnioski będą publikowane w raport okresowych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu