RB EBI 11/2017 – Konsolidacja kredytów inwestycyjnych

Zarząd Biofactory SA informuje, że w dniu dzisiejszym podpisano z bankiem finansującym umowę o udzielenie kredytu inwestycyjnego, w wyniku której 7 kredytów inwestycyjnych skonsolidowano w jeden o wysokości 5.382.000 zł, z terminem spłaty 31.08.2037 (dwadzieścia lat). Istotne wydłużenie terminu spłaty polepsza płynność finansową spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu