RB EBI 09/2017 – Zakończenie inwestycji – ciepłownia na biomasę z ciepłociągiem w Bieczu

W dniu 20.07.2017 r. Spółka otrzymała od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorlicach zaświadczenie, że decyzja o udzieleniu Emitentowi pozwolenia na użytkowanie ciepłociągu stała się ostateczna.
Inwestycję prowadzono na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę ciepłowni na biomasę z ciepłociągiem w Bieczu z dnia 14.01.2016 z późniejszymi zmianami. W ten sposób formalnie zakończono proces inwestycyjny, zapowiadany w publikowanej uprzednio strategii rozwoju spółki, polegającej na uruchomieniu sprzedaży energii cieplnej ze spalania własnych odpadów drzewnych.

Krzysztof Olbrycht
Pełnomocnik Zarządu