RB ESPI 03/2017 – Zwołanie ZWZ Biofactory SA

Zarząd Spółki Biofactory SA z siedzibą w Bieczu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 czerwca 2017 roku. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie pod adresem: Hotel Boss, 04-849 Warszawa, ul. Żwanowiecka 20, o godzinie 12.00.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Krzysztof Olbrycht
Wiceprezes Zarządu

Załączniki: