RB EBI 01/2017 – Harmonogram publikacji raportów okresowych Biofactory SA w 2017 roku

Zarząd Spółki Biofactory S.A. przekazuje harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2017.
Raport roczny za rok 2016: 28 kwietnia 2017 roku.
Raport kwartalny za IV kwartał 2016: 31 stycznia 2017 roku.
Raport kwartalny za I kwartał 2017: 28 kwietnia 2017 roku.
Raport kwartalny za II kwartał 2017: 31 lipca 2017 roku.
Raport kwartalny za III kwartał 2017: 31 października 2017 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Krzysztof Olbrycht
Wiceprezes Zarządu