RB EBI 01/2016 – Harmonogram publikacji raportów okresowych Biofactory SA w 2016 roku

Zarząd Spółki Biofactory S.A. przekazuje harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2016.

  • Raport roczny za rok 2015: 29 kwietnia 2016 roku.
  • Raport kwartalny za IV kwartał 2015: 29 stycznia 2016 roku.
  • Raport kwartalny za I kwartał 2016: 29 kwietnia 2016 roku.
  • Raport kwartalny za II kwartał 2016: 29 lipca 2016 roku.
  • Raport kwartalny za III kwartał 2016: 28 października 2016 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Krzysztof Olbrycht
Wiceprezes Zarządu